Аctie voorwaarden

Tuinmeubelen.be organiseert speciale acties waarbij speciale prijzen gewonnen kunnen worden. Bij deze acties van Tuinmeubelen.be zijn er naast de algemene actievoorwaarden ook specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan acties aanvaardt de deelnemer de algemene actievoorwaarden en specifieke spelvoorwaarden.


- Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn, of een verklaring te hebben verkregen van een ouder/voogd.
- Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag en toekenning van de prijs.
- Bekendmaking van de winnaar(s) gebeurt publiekelijk via tuinmeubelen.be facebookpagina en zal uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het verlopen van de actie plaatvinden.
- De winnaar(s) kunnen uiterlijk tot zes maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na zes maanden vervalt het recht op de prijs.
- Tuinmeubelen.be behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren als Tuinmeubelen.be van mening is dat de deelnemer(s) op frauduleuze of oneerlijke wijze invloed uitoefent op het verloop van de acties.
- Tuinmeubelen.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die voorkomt uit deelname aan de acties.
- Tuinmeubelen.be behoudt zich het recht voor om spelvoorwaarden en algemene actievoorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van reden. Tuinmeubelen.be verwerkt gegevens comform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Winnaar(s) van de prijs zullen op verzoek van Tuinmeubelen.be medewerking verlenen aan promotionele activiteiten zolang dit in redelijkheid van hen verwacht mag worden.
- Voor de verleende medewerking zal geen financiële vergoeding betaald worden.
- Indien een van de bepaling niet rechtsgeldig is tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.


Eventuele vragen, klachten of opmerkingen kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt aan actie@tuinmeubelen.be. Tuinmeubelen.be zal zorg dragen zo snel mogelijk reactie te geven op e-mails (altijd binnen 7 kalenderdagen).

Onze topmerken